Projekty unijne

Projekty unijne

Projekty unijne

Euroterm TGS Sp. z o.o. realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich:

Wdrożenie na rynek przez firmę „Euroterm Sp. z o.o.” Sp. k. mobilnych usług kompleksowej diagnostyki urządzeń wirujących

Cel projektu: W wyniku realizacji projektu Wnioskodawca zakupił sprzęt i urządzenia, które umożliwiają mu świadczenie nowej udoskonalonej usługi tj. mobilną diagnostykę i serwis urządzeń wirujących z wykorzystaniem mobilnej stacji diagnostyki, stacjonarnej stacji prób oraz systemu IT. Usługa polega na kompleksowej diagnostyce urządzeń wirujących tj. pompy, maszyny wirnikowe, wentylatory (maszyn i urządzeń z występującym ruchem obrotowym) oraz rekonstrukcji ich uszkodzonych podzespołów za pomocą mobilnego centrum diagnostycznego i stacji prób. W ramach mobilnej i stacjonarnej obsługi serwisowej realizowane są m.in. następujące rodzaje pomiarów: pomiary i analiza wibracji (pomiar drgań np. na łożyskach), pomiary termograficzne (m.in. rozkładu temperatur), pomiary elektryczne (m.in. pomiar prądów, napięć, rezystancji obwodów oraz rezystancji izolacji). Dofinansowanie projektu z UE: 1 338 136,33 zł